Bony d Envalira
Bony d Envalira
Dificultat: K3
Aconseguida?
3.1 h
Temps
Via ferrada
Tipus
Lliure
Preu
 • Temps aproximació: 60 min
 • Temps via: 1.15 h
 • Temps tornada: 60 min
 • Longitud via: 6 km
 • Regió: Andorra
 • Serralada: Pirineu Català Oriental
 • Altura: 3
 • Grapes: 2
 • Desplome: 3
 • Circular: NO
 • Data: 0000-00-00
 • Usuari: piriSPORT
Temps total: 3.1 h
Temps aproximació: 60 min
Temps via: 1.15 h
Temps tornada: 60 min
Distància: 6 km.
Altura: 3
Grapes: 2
Desplomat: 3
Preu: Lliure
Data: 0000-00-00
Autoria: piriSPORT
També et pot interessar
 • Rutes a l'aire lliure per a excursions de senderisme a la muntanya, itineraris de tours en bici, voltes en MTB i fins a 70 tipus d'activitats. Sense dubte, la millor web on poder descarregar tracks GPS.
 • Vies ferrades, senders i rutes en bicicleta.
 • Mapes de muntanya de Catalunya (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).
 • Mapes de muntanya de la Península ibèrica (Instituto Geográfico Nacional).
 • Mapes de muntanya dels Alps Suïssos.

PIRINEUS

NEW ORDERS
25% higher

58 / 320

TRESMILS
17% higher

DOSMILS

91 / 1200
9% aconseguits!

58 / 320

TRESMILS
58 aconseguits!
Carregant